Fladdermöss

Fladdermus väljer att bo i hus på grund av sina belägenheter nära områden med rikligt med föda och på grund av husens möjligheter som uppehållsplats samt yngelplats. Fladdermus gnagar inte i isolationen eller träverket. I tillfällen av att besvären inte kan avhjälpas, kan det vara situationer där utslussning av fladdermöss kan vara en möjlighet. Det är dock viktigt att försäkra sig om att det finns alternativa yngel- och rastområden för fladdermusen. Dessutom kan utslussning endast företas under bestämda perioder på året, nämligen under början av maj och igen från slutet av augusti till början av september. Utslussning får inte företas under den mellanliggande yngeltiden, då man riskerar att ungarna dör av svält, varefter de kommer att ruttna och stinka illa. Under vinterhalvåret kan fladdermössen ha gått i ide på vinden och får därför inte störas.

Fladdermus inomhus?

Skulle en fladdermus förvilla sig in i huset, kan man använda en skolåda eller en papplåda m.m. Lådan läggs över fladdermusen, en kartongbit eller liknande skjuts in under lådan. Fladdermusen släpps fri igen genom att vippa locket - som ses på ritningen.