Fladdermöss-Sluse

Är du trött på fladdermöss?

Fladdermöss gnagar inte i isolationen eller träverket. I tillfälle av att besvären inte kan avhjälpas, kan det finnas situationer där utslussning av fladdermöss är en möjlighet. Det är dock viktigt att vara säker på att det finns alternativa yngel- och rastområden för fladdermusen. Dessutom kan utslussning endast företas under bestämda tider på året, nämligen i början av maj och igen från slutet av augusti till början av september. Utslussning får inte ske under den mellanliggande yngeltiden, då man riskerar att ungarna svälter ihjäl, varefter de ruttnar och stinker kraftigt. Under vinterhalvåret kan fladdermössen ha gått i ide på vinden, och får därför inte störas.

LÄS MER HÄR

Läs mer

6 artiklar

per sida

6 artiklar

per sida