Mård, mink, iller och hermelin

Mård, husmård, mink, iller och hermelin är alla djur i mårdfamiljen eller nära besläktade. De kan alla vara till stort besvär för husägare och bilägare. Nedan hittar du produkter för bekämpning av mård, mink, iller och hermelin.

Bekämpning av mård - även kallad husmård. En mård kan förorsaka stora skador på isolering och på ledningar när den väl kommer in i huset och gör sig hemmastadd. Ofta finns mårdar på vinden, och det kan vara en god idé att bekämpa dem. Mården kan även få för sig att söka lä för vind och väder i bilens motorrum, där den kan lämna rester från bytesdjur, samt förorsaka stor skada på ledningar och annat i motorrummet. Hitta produkter för bekämpning av mård längre ner på sidan.

Visste du att?

  • Att vilda minkar får fångas i fällor och skjutas året runt. Det kräver dock jaktlicens om du vill skjuta mink.
  • Att fler och fler upplever besök av husmård på vinden. 
  • Att det inte är alltid lätt att bli av med en husmård när den väl har gjort sig hemmastadd på vinden.
  • Att mården kan fördrivas.
  • Att det ofta rekommenderas att skrämma bort mården från vinden med ljus, buller eller lukt. Det är dock inte alltid som det lyckas. Då den enskilde husmården reagerar olika på de medel, som man försöka att störa dem med.

Varför är minken oönskad? Minkens föda består primärt av fisk, fåglar och små däggdjur, kräftor och liknande. Minken är ett effektivt rovdjur och kan ha en väsentligt negativ effekt på vissa fågelarter, speciellt sjöfåglar och små däggdjur, eftersom minkarna rensar bon från ägg och avkomma. Minken kan också möjligtvis konkurrera ut hemmahörande rovdjur genom att minska deras foderunderlag.

Status för bekämpning: Minken är utbredd och etablerad i hela Sverige, och det är inte möjligt att helt slippa den. Det kommer dock genom jakt och fällfångst vara möjligt att begränsa beståndet och lokalt hålla områden fria från mink. Skadedjuren kan bekämpas med ljus, ljud, lukt, skrämmor eller fällor. Hitta produkter för bekämpning av mårdar, husmårdar, minkar, illrar och hermeliner i urvalet nedan.