Sorkar

Sorkar är även kända som vattenråttor, även om den faktisk är en råttliknande gnagare. Den påminner dock en del om mullvaden, då den också är känd för att göra gångar. Den lever i våt- och torrområden och lever på rötter, men kan också äta exempelvis äta nedfallen frukt.

För hus- och trädgårdsägare kan den vara till stort problem, eftersom den kan vålla skada på träd, buskar och växter - samt göra mullvadshögar i jorden.

Så bekämpar du sorkar

En fullständig utrotning av sorkar är svårt att genomföra, eftersom det kommer alltid att vara enskilda individer som klarar sig. Detta i samband med deras enormt höga fortplantningsförmåga och starka tendens till att sprida sig gör att man vid bekämpning på ett mindre område som oftast högst uppnår en förhållandevis kortvarig verkan. Sorkarna från grannområden kommer snabbt att invadera den rensade ytan. Det kommer därför vara en fördel att tillsammans med grannarna eller liknande genomföra en större gemensam bekämpning.

Om man vill bekämpa dessa med fosforväteutvecklande pellets, måste man gå igenom en kurs för att få ett MX Bevis. 

En mullvadssax är en särskild typ av fälla avsedd för mullvadar (men som kan användas även till sorkar). Vid fångst i en sådan fälla avlivas djuret. Användning av fällor kräver inget särskilt tillstånd. Har man aldrig tidigare försökt fånga sorkar med sax, skall man ofta räkna med att behöva lite övning i början innan man lyckas.

Du kan bekämpa sorkar med skrämmor, fällor och gift.

Läs mer