Fåglar

Fågelsäkring

Problem med duvor, måsar eller andra fågelarter som har för vana att slå sig ner på t.ex. affärs-/butiksfasader eller utsatta byggnadsdelar där de smutsar ner murar och eventuella markiser, trottoarer och annat med sina syrahaltiga och hälsofarliga fågelextremiteter.

Duvor/andra fåglar på fastigheten beror vanligtvis på bristande underhåll: Det kan vara ett trasigt takfönster, ventilationsventil m.m. och därför kan fåglarna tränga in.

När fåglarna väl har etablerat sig på taket/vinden, är de ytterst ihärdiga och svåra att få bort. Borttagningen kan företas genom infångning eller utslussning, och avlivning som slutgiltig lösning.

Duvans extremiteter anses vara farliga och vi måste därför starkt rekommendera att rengöring och desinfektion utförs av professionella skadedjursbekämpare. Duvor kan överföra sjukdomar som papegojsjuka, salmonella och mustyfus.