Duvor fälla

Bekämpning av duvor genom fångst i fällor

En akut duvplåga kan mildras genom att man fångar och avlivar djuren. Det kan i vissa fall göras genom helt enkelt fånga dem på natten på de ställen där de sitter och sover. Man kan även sätta ut speciella fällor. Detta görs av vissa desinfektionsföretag, men det kan självklart även göras av boende med nödvändigt intresse för fallet.

Förvildade tamduvor i våra städer omfattas inte av jaktlagen/skyddsjakten, och får alltså bekämpas året runt, men fällorna skall kontrolleras morgon och kväll, och eventuella duvungar skall självfallet avlivas om man har avlivat vuxna duvor, så att det inte rör sig om djurplågeri. Reden och ägg bör för övrigt alltid avlägsnas.