Fågelskrämma

Effektiva skrämmor med ljudinspelningar eller med rovfågelskrämmor. Håll fåglarna borta från tak, altan och takrännor m.m.

Produkten varken dödar, fångar in eller vållar skador på fåglar och innehåller inga gifter.