Möss

Möss i din bostad är minst lika farliga som råttor. Det finns klara orsaker till att bekämpa möss i samma omfattning som vi bekämpar råttor. Möss är skadedjur som kan vålla stora skador på bostaden och inredningen samt sprida sjukdomar.

Om du får besök av möss inomhus, kan det som regel röra sig om två arter: Husmusen eller halsbandmusen (som är ett annat namn på större skogsmusen). För bekämpning av möss kan man använda olika typer av mössgift och andra medel. Medlen finns som spannmåls-, havregryns- och pastapreparat. Slagfällan är en mycket använd typ som oftast slår ihjäl musen. Fällan förses med lämpligt lockbete. Om du föredrar att använda levande-fångande fällor, skall du komma ihåg att se till dem 1-2 gånger om dagen. Var uppmärksam på att mössen skall minst en kilometer bort från huset innan du kan vara säker på att de inte hittar tillbaka igen.

Elektroniska skrämmare för mössbekämpning
Möss- och råttor stressas av ljuden och/eller elektromagnetiska impulser som kan höras och kännas av gnagare, som på sikt får mössen att flytta från området. Kommer du ihåg att desinficera efter ett angrepp av exempelvis råttor eller möss? se här

Hitta produkter för mössbekämpning genom att klicka på någon av kategorierna nedan.