Råttskrämma

Råttskrämmor är bra på att störa råttorna genom att skicka ut högfrekventa ljud eller elektromagnetiska pulser. Råttorna tycker inte om dessa ljud och kommer att hitta andra ställen att uppehålla sig på. Råttskrämmare är således ett effektivt sätt att hålla råttorna borta från huset eller arbetsplatsen. 

VIKTIGT!   Vissa hundar och katter kan höra toner upp till 50 000 Hz. Kontrollera alltid om hunden eller katten påverkas av ultraljudet. Om de blir påverkade, använd skrämmaren endast i ett område där hunden och katten inte befinner sig. Ultraljud går inte igenom väggar m.m... Fakta om ljud  

Mus- och råttskrämmare och diverse skrämmor som håller området fritt från möss och råttor. Den förhindrar skadedjuren i att bygga bo, eftersom ljudvågorna stör mössens och råttornas normala beteende. Kommer du ihåg att desinficera efter ett angrepp av exempelvis råttor eller möss? Se här