Träförstörande

Träförstörande insekter och svampar skadar träinventarier och trägolvet. Vuxna insekter lägger ägg på träets yta eller i sprickor. Ur ägget kommer en liten larv som äter sig in i träet. Larven utvecklas och lämnar efter gångar, fyllda med exkrementer, som kallas skalbaggemjöl. När larven är färdigutvecklad, pla¬cerar den sig nära träets yta och förpuppas. Ur puppan kommer ny, vuxen insekt, som äter sig ut ur hålet och flyger ut i det fria. Det är dessa hål som man kan se på angripet trä. Källa: Teknologisk Institut