Träförstörande Svampar

Vad kan mögelsvampar betyda för huset? Mögelsvamp bryter inte ner träverket i bostaden, så som exempelvis äkta hussvamp gör. Mögelsvampar i bostaden kan därför inte leda till att byggnaden kan bryta samman. Men mögelsvamparna är dock inte heller helt ofarliga för ditt hus. De kan t.ex. ge fula och illaluktande missfärgningar på väggarna, som nästan är omöjliga att avlägsna.

Var i bostaden kan du vanligtvis hitta mögelsvampar? Du hittar dem normalt i badrum, som inte vädras ut tillräckligt ofta. De sitter ofta i mjuka fogar i övergången mellan golv och vägg eller på väggar och tak. I fuktiga och dåligt isolerade bostäder kan mögelsvamparna växa på väggar och tak eller bakom möbler, t.ex. bakom skåp och bokhyllor som står mot en kall yttervägg. Mögelsvamparna kan även sitta dolda bakom tapeter eller inne i väggen bakom spånskivor och liknande väggbeklädnader. Även i nya bostäder kan mögelsvamp finnas, om det är fuktigt. I källare och på vindar kan mögelsvamparna hittas på träkonstruktioner och väggar där det är fuktigt.

Vad är orsaken till att det finns mögelsvamp i bostaden? I äldre, kalla bostäder kan det finnas mögelsvamp på grund av fukt från en gammal vattenskada. Det kan exempelvis vara ett otätt tak eller vattenrör. Kalla, dåligt isolerade hus kan också vara fuktiga, utan att det är någon egentlig vattenskada. Fukten i luften har nämligen tendens att kunna sätta sig på kalla väggar som kondens.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.