Info

Om SkadedjursStopp.se

Abatox skadedjurstjänst grundades 1957 och har sedan dess varit engagerad i skadedjurskontroll. SkadedjursStopp.se startade 2017. Abatox skadedjurstjänst slutade 2014 för att utföra skadedjur, men i stället har vi etablerat ett partnerskap med skadegörare.

SkadedjursStopp ingår i HHS GRUPPEN A/S org.nr 502093-8444, vars försäljning i Sverige är momsregistrerad som utländska juridisk person med momsreg.nr. SE502093844401.

Ägande och drift förknippas med HHS GRUPPEN A/S i Danmark med CVR.nr. 27066577.

Vår adress:
SkadedjursStopp.se
Romancevej 41
2730 Herlev - Danmark

Momsnummer SKADEDJURSstoppMomsnummer SKADEDJURSstopp