FAQ om Spindlar

Få svar på mest förekommande frågor vi har fått om spindlar i Danmark och resten av världen.

FAQ om spindlar

 • > HUR MÅNGA SPINDLAR ÄTER MAN I SÖMNEN?

Det här är en gammal myt, som det inte finns det minsta belägg i. Svaret är därför mycket enkelt - noll. För enligt den amerikanska tidskriften Scientific American är spindlar inte det minsta intresserade av att krypa ner i våra munnar eller andra hål i våra kroppar. Egentligen är de flesta spindlarna otroligt rädda för speciellt just sovande människor.  

 • > VAR KOMMER SPINDLARNA FRÅN?

Spindlar kommer vanligtvis in i våra bostäder genom öppna dörrar och fönster samt små revor och sprickor i huset. Det är i det närmaste omöjligt att helt undgå spindlar i våra hem. Kom ihåg dessutom att spindlar är nyttodjur, som äter andra insekter och skadedjur.

 • > VAR ÄR SPINDLAR PÅ VINTERN?

De flesta spindlar går i ide och övervintrar. Under vintermånaderna kan spindlarna hittas i tomma brevlådor, under bark och träd samt liknande ställen.

 • > HUR MÅNGA SPINDLAR FINNS DET?

Spindlar (Araneae) är en ordning inom klassen spindeldjur med över 42 000 arter spridda världen över. Så antalsmässigt är det RÄTT MÅNGA.  

 • > VAR LEVER SPINDLARNA?

Utomhus lever de flesta spindlar under jorden, i skogsbotten, träd eller liknande. Inomhus, i våra bostäder gömmer de sig vanligtvis i hörnen eller inne i väggar och skåp. De kommer in i bostäder genom små sprickor och revor, längs lister, genom fönster m.m. Om du vill undvika spindlar, kan en tätning av dessa rekommenderas.  

 • > HUR MÅNGA SPINDLAR FINNS DET I SVERIGE?

I Sverige finns cirka 680 spindelarter, och ingen av dem är egentligen farlig för människor. Vanliga spindlar som förekommer inomhus är bland annat husspindeln, stor husspindel, fettspindel, allmän mörkrumsspindel, harlekinspindel, bred sektorspindel och olika lockespindlar. Spindlar kan antingen vara kringströvande och utan fångstnät eller mer bofasta och nätbyggare.

 • > VAR LÄGGER SPINDLAR SINA ÄGG?

De flesta spindlar lägger sina ägg kring sommaren. Efter parningen lägger honan omkring 50 ägg. Äggen läggs i ett linsformat äggspinn, täckt av damm och eventuella rester från spindelns måltid.

 • > HUR MÅNGA SPINDLAR FINNS DET I VÄRLDEN?

Det finns över 42 000 kända spindelarter i världen. Du kan bara börja med att räkna dem, om du törs... :) 

 • > HUR MÅNGA SPINDLAR PER M2?

Cirka 130 spindlar per kvadratmeter. Om du äter utomhus, kommer du oftast att sitta ovan eller nära omkring 500 krypande spindlar.

 • > HUR LÄNGE LEVER SPINDLAR?

En vanlig husspindel kan bli upp till 4 år gammal. Det gäller dock endast honan, eftersom hanen blir något yngre än honan.

 • > VILKEN SPINDEL ÄR DEN GIFTIGASTE?

Det finns många myter om vilka spindlar som är giftiga. Ofta överdrivs det väldigt mycket på detta område. Vi har väl alla hört en och annan skräckberättelse om spindlar – och i de flesta fallen är de bara delvis sanna. Men man skall ta i beaktning att ALLA spindlar, undantaget några som saknar eller möjligen saknar giftkörtlar, kan injicera gift för att skydda sig själva eller för att döda och bryta ner byten. Endast omkring 200 arter har dock ett gift som är starkt nog för att orsaka hälsoproblem för människor. Flera större arter har bett som kan vara tämligen smärtsamma även om de inte orsakar långvariga skador eller problem för hälsan.

Den giftigaste spindeln är Trattspindel från Australien (ur släkten Atrax och Hadronyche).

Dess bett är dödligt för små barn inom minuter eller timmar och för vuxna inom 24 timmar – det skall också nämnas att det inte har varit några dödsfall eftersom det redan finns ett motgift.

 • > VILKEN SPINDEL ÄR SVERIGES STÖRSTA?

Kärrspindeln och Skräddarspindeln är de två största spindelarterna i Sverige. Kärrspindeln trivs i kärrliknade miljöer och jagar bland annat fiskyngel och insektslarver på vattenytan. Den är relativt aggressiv.

”Heteropoda Maxima” är den största spindeln i världen, den är över 30 cm med benen utspridda. Kroppen är 4,6 cm lång.

>>> HITTA EFFEKTIVA MEDEL FÖR BEKÄMPNING AV SPINDLAR HÄR <<<