Bekämpa möss i bostaden

Har du fått oväntat besök av möss i hemmet? Det kan i så fall vara tal om någon av följande två vanligt förekommande arter:
-    Husmusen (Mus musculus)
-    Större skogsmusen, eller Halsbandmusen som den ofta också kallas för (Apodemus flavicollis).

Andra arter av möss kan också förvilla sig in i våra hem, men de trivs mycket sällan länge åt gången.
Vuxna husmöss och halsbandmöss är ganska olika, så det borde vara ganska lätt att skilja dem från varandra.

Husmöss

Husmusen finns i två varianter: En enfärgad, mörkgrå mus samt en mus med grått på huvudet och en ljus undersida vid ryggen. Musen är vanligtvis mellan 8-9 cm, svansen är en aning kortare.

Husmusen är ytterst vanligt förekommande i hela Sverige. På sommaren håller många husmöss till omkring och i trädgårdar, grönområden samt längs och i närheten av åkrar. De avlägsnar sig dock aldrig särskilt långt från bebodda områden och hus. I början av hösten flyttar de in i våra varma bostäder, eftersom bara väldigt få husmöss är intresserade av att övervintra utomhus. Och det förstår man egentligen ganska väl också. :)

När den lever inomhus kan den föröka sig hela året med 4-8 ungar fördelade på 4-6 kull under ett kalenderår.

 Husmus

BILD: Husmusens utseende

Större skogsmus/Halsbandmus

Halsbandmusen kännetecknas av en mörkbrun översida. Undersidan är vit, mycket vit, med undantag av ett brunt ”band” framför musens främre ben. Halsbandmusen är större än husmusen, då musens kropp är 10-12 cm., medan svansen är längre än både huvudet och kroppen tillsammans.

Tvärtemot husmusen, är halsbandmusen inte en vanlig gäst vid kustområden. Den uppehåller sig mer i landets skogar, men kan även finnas i parker och trädgårdar med buskage.

Vid bostäder nära skog och större grönområdet är sannolikheten att få besök av halsbandmusen mycket större. Motsatt husmusen stannar halsbandmusen ute hela året. Vissa individer tar sig dock in i våra hus senare under hösten. Musen kommer ofta att bygga ett bo inomhus, men kommer att få ungar först när den åter kommer ut i det fria. Sannolikheten att få halsbandsmössungar inomhus är minimal.

Halsbandsmusen
BILD: Halsbandsmusens utseende. Möss i bostaden kan bli ett dyrt nöje.

Skador p.g.a. möss

Både halsbandmusen och husmusen är mycket rörliga. Båda musarter är således utmärkta klättrare, och en ung husmus kan lätt pressa sig igenom en liten spricka – även om den är betydligt mindre än den själv.

Husmusens behov av vätska är mycket liten. Den kan klara sig fint i spannmålsförråd, kvarnar samt skafferier eller liknande utrymmen. Båda typer av möss äter ALLT – de är allätande. I vanliga villor och liknande har mössen hålor och bon i isoleringen, på vindar samt under golvbrädor m.m. De placerar vanligtvis sina bon nära köket. Husmöss och halsbandmöss äter ca 3 gram respektive 6 gram föda om dagen. Det låter omedelbart inte så mycket, men man bör vara uppmärksam på att den gör stor skada i sina försök att hitta föda. Bland annat genom att gnaga i sängkläder, gardiner, möbler, träverk o.s.v.
 
Dessutom kan mössens byggnad av bon inomhus innebära skador på elektriska installationer, och kan i vissa fall innebära kortslutningar och bränder som följd.
Därtill kan förorening av livsmedel med exkrementer samt urin innebära en viss smittofara för människor.

Förebyggande och bekämpning

Ett bra tips är att alltid säkra byggnaderna, så att mössen inte kan ta sig in i bostäder. Dock kan även de mest solida hus ha svaga punkter, som mössen snabbt utnyttjar till sin egen fördel.

Det är dock en bra idé att se till att källarfönstren är stängda, samt säkerställa att alla fönsterrutor är intakta, mössen är sluga och kommer att utnyttja alla tänkbara ingångar som t.ex. genom en delvis trasig ruta. Därtill är det smart att försäkra sig om att alla ventilationsöppningar är försedda med finmaskigt galvaniserat trådnät eller musspärrar.

Likaledes bör man vara uppmärksam på att alla rörgenomgångar är stängda, samt att dörrarna kan stängas helt och att det inte finns någon växtlighet längs yttre murar och väggar.

Lätt tillgång till mat och föda gör att mössen trivs och kan föröka sig i deras bon i husen. Därför är ett bra tips att alla matvaror förvaras i antingen kylskåp eller stängda behållare, som mössen inte kan gnaga igenom. Därför skall man undvika plast. Använd i stället metall- eller glasbehållare. Var dessutom noga med att ditt avfall inte är lätttillgängligt för mössen. Detta gäller särskilt kring sommarhusområden samt områden som tidigare har varit plågade av möss.

Det rekommenderas att stänga alla små och lite större passage i samband med en musplåga. En tillfällig stängning kan ske med pressat finmaskigt metallnät eller stålull, som kan placeras i hålen för att undvika att mössen använder sig av dessa ingångar och passage. Om mössen redan är i huset, kan man avhjälpa problemet genom användning av diverse fällor. Observera att användning av gift inomhus kan resultera i döda möss på svåråtkomliga ställen, vilket gör att de kan dra till sig andra skadedjur och insekter. Därmed kan gift inomhus oftast innebära bara nya problem.

Den mest vanliga typen av fällor är fällor som slår ihop, kända från diverse tecknade filmer. Musfällan dödar snabbt och effektivt. Fällorna bör förses med passande bete (inte alltid ost). Det är viktigt att montera betet så att mössen måste göra en insats för att få loss betet.

Vid fångst av husmöss rekommenderas leverpastej, ost, franskbröd eller korv alternativt bete med lukt. Vid fångst av halsbandmöss rekommenderas i stället nötter, mandlar eller bete med nötlukt.   

Man bör inte snåla med antalet fällor, eftersom antalet fällor ökar sannolikheten för fångst. En ensam fälla bör så vitt som möjligt ställas upp i vinkelrät position ut från väggar och paneler, med själva utlösaren in mot väggen, där mössen vanligtvis uppehåller sig.  

Två fällor kan alternativt ställas i förlängning av och mot varandra vid väggen, härmed kan mössen lätt gå i fällan från flera håll. Efter användning finns det ingen anledning att rengöra fällan för att få bort lukten. I stället bör man se till att utlösaren är ren och fri från eventuell rost. Det säkerställer att fällan lätt kan slå igen och fånga fler möss. Kom dessutom ihåg att de flesta fällor kan ställas in med en liten tång eller liknande. Genom inställning kan fällans känslighet justeras.

Genom att använda fällor för levande fångst, är det viktigt att man kommer ihåg att kontrollera dem 1-2 gånger om dagen. Liksom andra fällor rekommenderas att de ställs upp mot en lodrät vägg, sockel m.m.

Ett bra tips för förebyggande av mössinvasioner är att lägga ut små giftdepåer utomhus, t.ex. längs byggnader och hus, där mössen hittar vägen in i huset. Observera att giftet skall skärmas av för vind och väder, samt från andra skadedjur och fåglar - exempelvis genom att placera giftet i små rör eller liknande. Jo fler giftdepåer, desto större är sannolikheten att undvika möss inne i bostaden.   

Medel för bekämpning av möss – hitta dem här

Möss kan bekämpas med medel som chloralose, som finns som spannmål, pasta och giftblock. Chloralose är ett medel som bedövar, vilket gör att små djur som t.ex. möss blir bedövade och dör genom värmeförlust. Fungerar dock bäst vid temperaturer under 16oC, vilket bör sällan vara ett problem i Sverige ;)

Se alla våra produkter för bekämpning av möss här.