FAQ om Mördarsniglar

Under de senaste 30 åren har vi dagligen fått frågor om den iberiske skogssnigeln – bättre känd som mördarsnigeln.

Nedan hittar du de mest vanligt förekommande frågor samt svar på dessa.

God läsning :)

Hur ser mördarsnigeln ut?

Det kan vara svårt att se skillnad på mördarsnigeln och den vanliga röd/bruna skogssnigeln. Det krävs nästan en expert för att kunna slå fast skillnaden. Mördarsnigeln är mellan 7-15 cm. lång, medan skogssnigeln är 8-20 cm. Där skillnaden är som tydligast - är på snigelns kjol. Mördarsnigeln har ljusare röd kjol längst ned medan den vanliga skogssnigeln har röd, brun eller svart kjol.

Mördarsniglar

Hur förökar de sig?

Mördarsniglar förökar sig genom att två sniglar överför sädesceller till varandra. Det låter kanske en aning onormalt, men det beror på att mördarsnigeln är hermafrodit, vilket innebär att snigeln har både han- och honkönsorganer.

En mördarsnigel kan lägga upp till 400 ägg per snigelsäsong. Äggen är omkring 4 mm i diameter och är runda eller en aning ovalformade, och ligger ofta som klumpar om 10-30 stycken. Vidare är äggen mjuka och kan vara nästan genomskinliga när de är nylagda. I början är de helt blanka med en vit eller orangefärgad yta. Efter några dagar blir äggen matta i ytan.

Mördarsnigeln väljer platser för äggläggning omsorgsfullt, ofta innebär det rätt tempererade och skyddade platser: gärna varma/ljumna platser där marken är fuktig. Det kan vara på platser som kompostlådor, komposter, plantor med lös jord och exempelvis örtkrukor, under löv och lövtäcke, grenavfall, trästubbar m.m.

Mördarsnigelns ägg kläcks efter 3-5 veckor. Snigelungarna är omkring 1 cm. långa. Efter 4-5 veckor är de redan könsmogna. Trots att en mördarsnigel kan lägga upp till 400 ägg, är dödligheten bland både mördarsniglar och deras ägg hög. Under hösten gräver ungarna ner sig i jorden för att övervintra medan vuxna sniglar dör.

Hur bekämpar man mördarsniglar?

Det finns en lång rad olika metoder för att bekämpa mördarsniglar. Bl.a. öl-fällor, salt och med spade/ skyffel. Det rekommenderas dock inte. Drick i stället ölet själv och använd granulat eller snigelfällor till ändamålet. Med snigelgranulat dör snigeln nere i snigelboet i stället för på din gräsmatta. Dessutom är varken öl eller salt speciellt nyttigt för din trädgård. 

Nedan kan du se en kort introduktion till EcoStyle för bekämpning av mördarsniglar.

Hur undviker man mördarsniglar i rabatter?

Det bästa preventiva och förebyggande skyddet av rabatter och övriga delar av trädgården uppnås genom att säkerställa att det inte är några sniglar och snigelägg på nya växter utifrån. Dessutom kan du med fördel använda ett snigelstaket samt skapa uddar med bar mark. Det sistnämnda kan avskräcka sniglarna. 

Var kommer mördarsniglar från?

Den iberiska skogssnigeln – bäst känd som mördarsnigeln kommer, precis som namnet antyder, från den iberiska halvön och Frankrike. Dess ursprung under varmare klimat har tyvärr inte förhindrat den med att sprida sig till stora delar av Europa – bland annat Skandinavien. Dess spridning har förmodligen skett under transporter av jord, gräs, växter m.m. från Frankrike, Spanien och Portugal.

Mördarsniglar klassas som en invasiv art, eftersom den inte naturligt borde finnas på våra breddgrader. Tyvärr är vårt klimat fördelaktigt för mördarsniglarna, då den höga fuktigheten passar den iberiska skogssnigeln särskilt väl.

Hur många ägg lägger mördarsniglar?

En mördarsnigel kan under en säsong lägga upp till 400 snigelägg. Som tur är dör de flesta under processen. T.ex. är snigelägg en delikatess för andra skadedjur och fåglar.

Hur snabbt växer mördarsniglar?

Som unge är mördarsnigeln 1 cm och under sin livstid växer den till en storlek på 8-15 cm som fullvuxen. Det sker under få veckor/månader.

Hur gamla blir mördarsniglar?

Mördarsnigeln kan bli upp till cirka ett år gammal.

>>> HITTA EFFEKTIV BEKÄMPNING AV MÖRDARSNIGLAR HÄR <<<