FAQ om Myror och hur du blir av med dem

Våren och sommaren bjuder inte bara på solsken och värme – det är också nu som myran kommer fram igen. De har annars haft det mysigt långt nere i deras myrstackar under vintern, men det är nu som nya drottningar utvecklas och är på jakt efter nya hem.

Myrbekämpning inomhus och utomhus

Det behöver vara varken dyrt eller besvärligt att bli av med myror i hemmet. Ett snabbt och enkelt sätt är att bli av med dem är att hälla kokande vatten i myrstacken. Och när du ändå är i gång med vårens förberedelser, kom ihåg att avkalka vattenkokaren – då håller den längre. Och om inte kokande vatten hjälper, då kan både myrspray, myrgranulat eller myrpulver stoppa dessa små insekter i hemmet. Om inte stacken kan hittas, kan myrdosor också tas i bruk.

Om olyckan skulle vara framme och en myrstack har etablerats nära huset, kan denna flyttas genom att gräva upp hela stacken på en presenning och flytta den ut i skogen; tuffare metoder, såsom sprutmedel eller myrpulver kan också användas om det inte är möjligt att flytta stacken.

Lite om myran

Man kan känna igen denna lilla insekt tack vare dess känselspröt med böjning och kulformade kroppsled. De flesta myror är sterila, vinglösa arbetare – det är endast nya drottningar och hanar som får vingar under en kort tid.

Myran är en eusocial insekt, vilket innebär att den lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle, där fortplantningen sköts av en eller några få individer. Uppoffring för samhällets skull är viktig, och därför ser vi ofta myran gå till angrepp på betydligt större insekter och djur så snart kolonin är hotad.

FAQ om Myror och hur du blir av med dem

FAQ OM MYROR

Hur många arter myror finns det?

I världen finns det ca 15 000 arter. Av dessa finns ca 70-80 arter i Sverige. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" m.m., fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

Var bor myran?

De bor som regel i en myrstack under jorden, men kan också bo i träden eller andra naturliga håligheter. Några få myror bildar myrstackar av deras egna kroppar – dessa myror är nomader och skiftar ofta bostad.

Varför heter det också en pissmyra?

Visa myrarter utsöndrar starkt svidande gift (myrsyra) från en körtel på bakkroppen. Det gör den för att försvara sig själv och sin koloni.

Vad äter myror?

De är så vitt man vet allätande: allt från insekter och maskar till frön och nektar. De är ganska förtjusta i sockerhaltig mat och ”mjölkar” bladlöss på deras honungsdagg. Därför ser vi dem ofta vallfärda till läskflaskor och skuren frukt på picknikar.

Hur stark är myran?

Myran kan bära föremål som väger 10-50 gånger mer än den själv väger p.g.a. dess yttre hudskelett.

Hur kommunicerar myran?

Myran använder sina två känselspröten till att fånga upp feromoner från andra myror. Det kan bl.a. vara information om föda, varandras hälso- och näringstillstånd, och var i den sociala rangordningen en myra hör till. Om en myra är hårt sårad, skickar den ut ett alarm-feromon, så att andra myror i närheten kan göra sig redo för kamp. Drottningen skickar sitt eget feromon, som gör att arbetarna inte uppfostrar nya drottningar medan hon lever. När hon dör, registrerar de en brist på drottningferomonet och börjar uppfostra nya drottningar.

Vad bestämmer om en myra blir arbetare, soldat eller drottning?

Det är födan i larvstadiet som avgör vad en myra utvecklas till.

Vad är myrans livscykel?

Ägg, larv, puppa, fullt vuxen. En myra kan bli upp till 15 år och genom dess livscykel får den mer och mer ansvar: de yngsta arbetarna matar drottningen och tar hand om ägg och puppor, senare börjar de städa myrstacken, och till slut får de lov att skaffa föda till kolonin.

>>> SE VÅRT URVAL AV MEDEL FÖR BEKÄMPNING AV MYROR HÄR <<<