Särskilda villkor

För utvalda produkter gäller ett antal särskilda villkor avseende avbeställning, retur och reklamation. Läs mer om villkoren på sidan.

Särskilda villkor för produkter mot vägglöss och fladdermöss

Eftersom vägglöss är ett skadedjur som kan vara mycket svårt att bekämpa har vi särskilda avbokningsvillkor och ett reklamationsförfarande. Detta eftersom vägglöss kan spridas via den post som kommer tillbaka till oss från kunder, varefter vägglöss kan spridas till våra lokaler eller ännu värre till våra andra kunder. Därför tar vi inte emot returpaket innehållande produkter mot vägglöss om produkten har hämtats ut av kunden. Eftersom fladdermöss även kan bära vägglöss gäller inte ångerrätten för produkter som används för att utrota fladdermöss.

Särskilda villkor inkluderar följande produkter:

Fällor: se produkterna klicka här Fladdermusslussar: se produkterna klicka här


Villkoren gäller även för alla andra produkter om kunden vet att hen har ett pågående vägglössangrepp i hemmet där produkterna har packats upp eller hanterats.

Retur av produkter mot vägglöss
Vi accepterar INTE returer av berörda produkter efter hämtning från kunden. Detta görs för att minska risken för spridning av vägglöss till oss och våra andra kunder.

Klagomål på produkter mot vägglöss
Vid reklamation ska du istället kontakta vår kundtjänst för att skapa ett reklamationsärende. Returnera INTE en produkt till oss förrän vi specifikt har bett dig att göra det. Vid hantering av klagomål för ovanstående produkter mot vägglöss kan de flesta klagomål göras med hjälp av bilder och video. Detta görs också för att förhindra att vägglöss sprider sig.

* Exempel på produkter där ångerrätten är begränsad

Särskilda villkor för produkter efter storlek/längd

- Ångerrätten frånsägs på produkter som ringnät, fågelnät och liknande som klipps/klipps till önskad storlek. Detta gäller inte för avbokning av hela rullar.