Flygande insekter

Det finns en mängd insekter i världen. Egentligen är det den absolut största gruppen levande varelser då den utgör ca 80%. Det finns över 1 miljon olika insekter registrerade och det kommer ständigt nya arter - även i Skandinavien

Nedan ser du en rad flygande insekter som vi har i Sverige och Danmark. De kan vara till stor nytta men även till skada, allt efter hur man ser på det. Flygande insekter på terrassen och i bostaden kan dock vara något av en plåga under särskilt sommarmånaderna. Läs mer om flygande insekter genom att klicka på bilderna nedan och läs mer om var och en av dem, och ta samtidigt reda på hur du kan bekämpa dem, om du blir besvärad av dem.