Flugor

Vi kan alla nicka igenkännande till att flugor är fruktansvärt irriterande, men visste du att de dessutom är farliga?

Både husflugan och spyflugan kan överföra bakterier till din mat, som sedan kan göra dig sjuk. När den landar på din mat, men omgående viftas bort är det inga nämnbara risker. När den uppehållit sig under längre tid på din mat, krupit på den eller tagit för sig med snabeln: en viss risk för magont.

Husflugan är bärare av många bakterier på kroppen och i mag-tarm-kanalen och har inga hämningar – den både kastar upp och förrättar sina behov på din mat. I synnerhet barn och äldre kan få magont, eftersom husflugan kan bära på både salmonella och kampylobakterier.

Därför är det alltid en bra idé att bekämpa flugor i hemmet och då särskilt i köket. Du hittar effektiva produkter för bekämpning av flugor här nedan. Bekämpning av flugor kan bl.a. föregå med fluggift, flugspray, strips eller klisterfällor eller elektroniska insektsfångare