Getingar och getingbon

Bekämpning av getingar: Vid mycket stora getingbon och om det rör sig om den stora bålgetingen, bör man utvisa stor försiktighet och eventuellt överlåta bekämpningen till en professionell skadedjursbekämpare.

Det är bäst att företa behandlingen på kvällen. Då är alla djuren hemma och det är någorlunda lugn i boet. Getingarna är inte lika aggressiva i mörkret (detta gäller inte den stora bålgetingen) och vid lägre kvällstemperaturer.

Ett fritt hängande bo kan oskadliggöras genom att man besprutar det, nerifrån och direkt i ingångshålet, med någon insektsspray avsedd för bekämpning av flygande insekter. Den förlamar getingarna mycket snabbt. Upprepa behandlingen efter ca 5 minuter, för en säkerhets skull. Boet kan efter ca 15 minuter eventuellt avlägsnas.

Befinner sig boet dolt, t.ex. under taket, i muren eller i marken, skulle det mest effektiva vara att pudra det ställe där getingarna flyger in och ut. Getingarna kommer då att transportera det giftiga pudret med sig in i boet. Denna behandling skall oftast upprepas några kvällar i rad. Sitter boet i samband med en utluftningskanal till en köksfläkt, skall man vara försiktig med att använda insektspuder så att det inte sprids till köket.

Försök aldrig att stänga igen ingången till boet, då getingarna kommer bara att hitta andra in- och utgångar, och det kan vanligtvis vara genom rummen, om boet exempelvis befinner sig inne i en mur, under taket eller i en ventilationskanal.

Getingfällor kan hängas upp på ställen där man besväras av getingar. Den kommer att locka dem ner i fällan, där de efterföljande drunknar. Fällorna är speciellt framställda till detta ändamål.