Humlor

Humlor är mycket viktiga som pollinerare av många fruktträd, bärbuskar och andra nyttiga växter, vilket också är en viktig anledning till att behandla dem väl.

Det är vanligtvis inga speciella besvär med att ha dem boende i närheten. Humlor är så trevliga, att många tror de inte kan stickas. Det är nu inte helt riktigt - de kan stickas - men de skall irriteras ganska mycket innan de gör det.

Om en humlefamilj har slagit sig ner på ett ställe där det inte kan tolereras, kan man med ett insektspuder behandla det hål som humlorna flyger ut och in, och således bekämpa dem.

Viktiga pollinerare

Många trädgårdsägare upplever ofta att deras äppelträd ger ”deformerade” äpplen – eller inga äpplen alls. Det beror på att det inte har funnits bin för att genomföra pollineringen. Bin bär pollen från trädgård till trädgård och säkerställer därmed att blommorna blir pollinerade och bildar enhetlig, jämn frukt. Teckningen visar äpplets utveckling vid stigande grad av bipollinering.

Som det nog är bekant för de flesta, är många växter beroende av insektspollinering. En ofullständig pollinering av exempelvis äppelblommor skulle medföra till mindre och ”deformerade” äpplen. Det samma skulle innebära päron och en lång rad andra frukter och bär.

Tyvärr är det brist på bin i Sverige – både honungsbin, humlor m.fl. Därför är det viktigt att fler börjar intressera sig för biavel.

Bekämpning av humlor

Besväras du av humlor i trädgården eller har de slagit sig ner på ett oacceptabelt ställe? Då kan de bekämpas med någon av produkter nedan.

Läs mer

3 artiklar

per sida

3 artiklar

per sida