Murbin

Bekämpning av murbin

Ett vanligt angrepp av murbin framträder som en serie av runda hål i murfogar – oftast är det flest hål i de vågräta fogarna. Under sommarmånaderna kommer man kunna se de små murbin svärma omkring hålen i muren, och vid aktiva angrepp kan man även hitta murbins vita larver eller puppor i gångarna. Skall reparationerna ske under bins flygtid, kan dessa bekämpas genom att pudra muren med insektspuder eller sprutas.

Den bästa tidpunkten för reparationsarbetet är under tidig vår, innan bin blir aktiva, eller sent på sommaren, när bins flygaktivitet har upphört. Om bin är aktiva under den perioden, då murfogen ännu inte har härdat klart, kan man riskera att de gräver gångar i den nya fogen. Det tar minst en månad – beroende av väderförhållanden – innan murbruket har härdat tillräckligt.

Hitta produkter för bekämpning av murbin nedan.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.