Kackerlackor

Kackerlackor har på senare år blivit ett allt större problem i Skandinavien – i synnerhet i tätbebyggda hyreshusområden – där en kackerlacka kan bli till 100 000 på bara ett år. Problemet skall därför angripas så snart som möjligt. Kackerlackor vältrar sig i restauranger, pizzerior och bagerier. Här är det nämligen varmt och fuktigt, och därmed är levnadsvillkoren för dessa objudna gäster optimala. 

Men problemet börjar bli stort även i många stora bostadsområden, där kackerlackorna lever perfekt i husens installationskanaler, där det finns vatten- och avloppsrör, elinstallationer o.s.v. Här är det nämligen varmt och mörkt – förhållanden som kackerlackorna älskar.

Bekämpning av kackerlackor

En viktig aspekt i bekämpningen av kackerlackor är att göra levnadsvillkoren för dem så dåliga som möjligt. Kackerlackor har behov av vatten, mycket värme, vegetabilisk föda och sprickor eller andra mindre hålrum att gömma sig i. Du skall därför avlägsna kackerlackornas möjligheter att få uppfylla någon eller några av dessa behov.
När det gäller gömstället, där skall du vara särskilt uppmärksam på att det lätt bildas små, mörka och varma hålrum bakom elektriske apparater som ställs tätt mot väggar. Eftersom det är svårt att göra rent på sådana ställen, kommer kackerlackorna ganska ofta att ha fri tillgång till matrester. Sådana apparater bör därför stå med ett avstånd från väggen och som gör att ordentlig rengöring är möjlig.

Konstaterar du kackerlackor i en större fastighet, kan det vara förnuftigt att genomföra en samlad bekämpning, eftersom kackerlackor ganska enkelt kan vandra från lägenhet till lägenhet längs rör och liknande. Det innebär att om man bekämpar bara i en lägenhet, flyttas bara problemet vidare till grannen, (varifrån problemet för övrigt kan komma tillbaka till en själv igen). Enligt hyreslagen är det hyresvärden som skall ombesörja bekämpningen, men en hyresgäst kan få täcka kostnaderna, om det visar sig att han/hon är orsaken till att kackerlackorna har kommit in i fastigheten. Innan du börjar med att bekämpa kackerlackor, är det praktiskt att hitta djurens gömställen, så att behandlingen kan bli så effektiv och koncentrerad som möjligt. Oftast kan man se vart djuren skyndar sig om man plötsligt tänder ljuset i ett mörkt rum. Du kan även titta efter bruna ränder av kackerlackornas extremiteter vid rörgenomgångar och liknande.

Här nedan hittar du produkter för bekämpning av kackerlackor.