Myror

Bekämpning av myror (svartmyror) inomhus

Bekämpning av myror i hemmet är inte alltid så enkelt. Det är i praktiken omöjligt att lokalisera boet när myrorna väl är i huset. Du kan i vissa fall kanske spåra att de kommer fram vid en spricka i dörren, men boet kan ligga långt härifrån. T.ex. under golvet eller i håligheter i muren. Myrornas aktiviteter inomhus kan stoppas eller begränsas genom att använda myrspray, myrgranulat eller myrpuder.

Om du inte kan lokalisera boet, kan myrorna bekämpas med förgiftat bete i form av myrdosor eller med myrgranulat.

Bekämpning av myror utomhus

Sprutmedel eller myrpuder kan användas vid utvändig behandling av hussocklar och trappor vid myrornas försök att invadera huset i större antal från altan och terrasser.