Skalbaggar

Bekämpning av skalbaggar med skalbagge fällor, trinol, RTU, A-tox, Aquapy, insektpuder, k-obiol, Demand och insektsfällor från skadedjurshopen.se - online försäljning av effektiva medel mot skalbaggar.

Fakta om skalbaggar i Skandinavien

Visste du att det finns tusentals olika skalbaggar i Skandinavien. Flera av dem kan uppfattas och betecknas som skadedyr, då de då och då förvillar sig in i bostäder, trädgårdar och liknande.

Skalbaggar (Coleoptera) Skalbaggar (Coleoptera) är den artrikaste ordningen inom insekterna och hela djurriket. Det finns drygt 350 000 skalbaggsarter som är kända av vetenskapen och dagligen upptäcks tidigare okända arter. I Sverige finns cirka 4 400 arter. Skalbaggar kännetecknas genom dess hårda och massiva täckvingar, som döljer vingarna som används vid flygning. Skalbaggarna har liksom fjärilar en komplett transformationsutveckling, vilket innebär att när larverna kläcks från äggtillstånd. Larverna växer sig större genom att äta i stora mängder och förpuppar sig därefter. Först når puppan kläcks ut, kommer den vuxna skalbaggen fram.

I Sverige finns över 4000 olika typer av skalbaggar, bland annat:

> Eremit
> Ekoxe
> Fläskänger
> Fälttordyvel
> Tjugotvåprickig nyckelpiga

Om du har fått besök av skalbaggar i bostaden i större mängder, kan du hitta produkter för bekämpning av skalbaggar här nedan. Vi har ett stort urval av medel och saluför endast de bästa produkter för bekämpning av skalbaggar.

Om du saknar en bestämd produkt i vårt sortiment, är du ytterst välkommen att kontakta oss.

- Riktigt god "jakt" önskar hela teamet bakom Skadedjurshopen.se :)