Kvitt mot flygande insekter 300 ml

Kvitt mot flygande insekter 300 ml

Art.nr:

Kvitt mot flygande insekter spray är speciellt framtagen för användning mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar och för bekämpning av getingbon i och omkring byggnader.

Sammansättning: Pyretrumextrakt 0,4 vikt-%

- Effektiv
- Snabbverkande

Brandfarlig Skadlig Miljöfarlig

Fara

  • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
  • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Download filer

Beskrivning / Kvitt mot flygande insekter 300 ml

Mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar. För bekämpning av getingbon i och omkring byggnader.

Användning

Appliceringsmetod: Spraya

• Spraya i luften inomhus där det förekommer många flugor/getingar eller mot getingbon i och omkring byggnader. Kvitt mot flygande insekter spray bekämpar snabbt och effektivt flugor/getingar i vardagsrum, kök, sovrum, häststall och andra slutna utrymmen.

• För att bekämpa flugor direkt spraya produkten direkt på flugor på fönster eller andra platser där flugorna kan tänkas vistas.

• Spraya i 5 sekunder inomhus. Räcker till ett rum på 30 m2. Upprepa högst 2 gånger/dag.

• För behandling mot getingbon spraya maximalt i 10 sekunder. Upprepa om nödvändig behandling efter några dagar.

• För bästa resultat, behandla efter sol-nedgången eller före soluppgången, när getingarna är i boet. Var medveten om att getingar kan vara aggressiva när deras bo “attackeras”. Var därför försiktig och håll avstånd.

• Skall inte sprayas på djur eller människor.

Att tänka på:

Distribuera sprayen i en mjuk flytande rörelse så den fördelas i hela rummet. Dörrar, fönster och ventilation hålls stängda under 25 minuter efter behandlingen. Akvarier skall täckas över och akvariepumpar ska stängas av. Levande fåglar avlägsnas före behandlingen. OBS! Produkten är giftig för bin.

Man bör därför inte använda den i närheten av biodlingar och inte heller under den tiden på dygnet då bina är som mest aktiva, d.v.s. mitt på dagen. Produkten får inte användas i andra djurhållningslokaler än häststall. Exponerade hästar får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dagar efter senaste appliceringen.

Produkten får inte användas för att skydda växter och växtprodukter från skadegörare orsakad av insekter. All annan användning än ovan nämnda är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Användning - Kvitt mot flygande insekter

Mer information

SKU84988316
Vikt0.500000
VarumärkeSBM Life Science AB
FärgBlå
FaremærkerBrandfarlig, Skadlig, Miljöfarlig

Relaterade produkter

Pistol grepp för insektsspray
Pris inkl. skatt
Pris ekskl. skatt
134,00 kr 107,20 kr

Art.nr: