Råttskrämmor

Stort urval av skrämmor mot råttor

Hitta effektiva råttskrämmor för att bekämpa råttor i kök, källare, hallar och andra rum.

Ställ in i ett uttag eller med ett batteri i de rum där råttorna rör sig.

Vissa modeller kan användas utomhus, medan andra skickar ultraljud via ledningsnätet. Den senare är idealisk om råttorna är i väggar.

Observera att ultraljud inte går igenom väggar. Därför rekommenderas en råttskrämmor per. rum. Rum med många möbler kommer att försämra effekten av ultraljud. Modellerna måste ställas in så att de pekar mot utgången eller riskerar att råttorna skickas ut till andra delar av huset.